top of page

Adeegyada aanu Bixino

Macmiil kusoo dhawoowo LuckyBeauty Adeegyada aanu bixino waxa ka mid ah:

1. Soo iibinta alaabada ganacsiga iyo alaabada shaqsiga ahba

2. Waxaanu kaagasoo adeegeynaa suuqyada Dubai iyo China

3. Waxaad si live ah u dooran doontaa alaabta aad dalbato

4. Waxa laguugu adeegi doonaa sida ugu dhokhsaha badan

5. Waxa laguugu soo diri doonaa alaabada aad iibsato goobta u cayinto ama aad ku nooshey

Fadlan nalsoo xidhiidh hadaad u baahato adeegyada aanu bixino

Waxaanu mar walba kugu soo dhaweyneynaa gacmo furan waxaanu diyaar kuula nahay in aanu ku siino macluumaad dhameystiran oo ku saabsan suuqa aad jeceshey inaad ka adeegato 

Thanks for submitting!

bottom of page